2019 Март Юни Септември Декември
Неконсолидиран междинен отчет >>> >>> >>> >>>
Консолидиран междинен отчет >>> >>> >>> >>>
>>>
2018 Март Юни Септември Декември
Неконсолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
Консолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
2017 Март Юни Септември Декември
Неконсолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
Консолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
2016 Март Юни Септември Декември
Неконсолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
Консолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
2015 Март

Юни

Септември Декември
Неконсолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
Консолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
2014 Март Юни Септември Декември
Неконсолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
Консолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
2013 Март Юни Септември Декември
Неконсолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
Консолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
2012 Март Юни Септември
Декември
Неконсолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
Консолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
2011 Март Юни Септември Декември
Неконсолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
Консолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
2011 Март Юни Септември Декември
Неконсолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
Консолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
2009 Март Юни Септември Декември
Неконсолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
Консолидиран междинен отчет >>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>