2021

Консолидиран отчет за трето тримесечие на 2021

Свали документите

Индивидуален отчет за трето тримесечие на 2021

Свали документите

Консолидиран отчет за второ тримесечие на 2021

Свали документите

Индивидуален отчет за второ тримесечие на 2021

Свали документите

Консолидиран отчет за първо тримесечие на 2021

Свали документите

Индивидуален отчет за първо тримесечие на 2021

Свали документите

2020

Годишен консолидиран финансов отчет за 2020

Свали документите

Годишен финансов отчет за 2020

Свали документите

Индивидуален консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2020

Свали документите

Индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2020

Свали документите

Индивидуален консолидиран отчет за трето тримесечие на 2020

Свали документите

Индивидуален отчет за трето тримесечие на 2020

Свали документите

Индивидуален отчет за второ тримесечие на 2020

Свали документите

Индивидуален консолидиран отчет за второ тримесечие на 2020

Свали документите

Индивидуален отчет за второ тримесечие на 2020

Свали документите

Индивидуален отчет за първо тримесечие на 2020

Свали документите

2019

Годишен финансов отчет за 2019

Свали документите