2024

Консолидиран отчет за първо тримесечие на 2024 г.

Свали документите

Индивидуален отчет за първо тримесечие на 2024 г.

Свали документите

2023

Годишен консолидиран отчет за 2023 г.

Свали документите

Годишен финансов отчет за 2023 г.

Свали документите

Консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2023 г.

Свали документите

Индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2023 г.

Свали документите

Консолидиран отчет за трето тримесечие на 2023 г.

Свали документите

Индивидуален отчет за трето тримесечие на 2023 г.

Свали документите

Консолидиран отчет за второ тримесечие на 2023 г.

Свали документите

Индивидуален отчет за второ тримесечие на 2023 г.

Свали документите

Консолидиран отчет за първо тримесечие на 2023 г.

Свали документите

Индивидуален отчет за първо тримесечие на 2023 г.

Свали документите

2022

Консолидиран годишен финансов отчет за 2022 г.

Свали документите

Годишен финансов отчет за 2022 г.

Свали документите

Консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.

Свали документите

Индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.

Свали документите

Консолидиран отчет за трето тримесечие на 2022 г.

Свали документите

Индивидуален отчет за трето тримесечие на 2022 г.

Свали документите

Консолидиран отчет за второ тримесечие на 2022 г.

Свали документите

Индивидуален отчет за второ тримесечие на 2022 г.

Свали документите

Консолидиран отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Свали документите

Индивидуален отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Свали документите

2021

Годишен консолидиран финансов отчет за 2021

Свали документите

Годишен финансов отчет за 2021

Свали документите

Консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2021

Свали документите

Индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2021

Свали документите

Консолидиран отчет за трето тримесечие на 2021

Свали документите

Индивидуален отчет за трето тримесечие на 2021

Свали документите

Консолидиран отчет за второ тримесечие на 2021

Свали документите

Индивидуален отчет за второ тримесечие на 2021

Свали документите

Консолидиран отчет за първо тримесечие на 2021

Свали документите

Индивидуален отчет за първо тримесечие на 2021

Свали документите

2020

Годишен консолидиран финансов отчет за 2020

Свали документите

Годишен финансов отчет за 2020

Свали документите

Индивидуален консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2020

Свали документите

Индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2020

Свали документите

Индивидуален консолидиран отчет за трето тримесечие на 2020

Свали документите

Индивидуален отчет за трето тримесечие на 2020

Свали документите

Индивидуален отчет за второ тримесечие на 2020

Свали документите

Индивидуален консолидиран отчет за второ тримесечие на 2020

Свали документите

Индивидуален отчет за второ тримесечие на 2020

Свали документите

Индивидуален отчет за първо тримесечие на 2020

Свали документите

2019

Годишен финансов отчет за 2019

Свали документите