Документи

Протокол и списък с присъствали акционери от провелото се извънредно общо събрание на акционерите на 02.04.2021г