Покана и материали за свикване на ОСА, което ще се проведе на 14.06.2022 г.

Покана за Общо Събрание на Акционерите