Протокол за отлагане на ОСА – 14.06.2022 г.

Протокол от Общо Събрание на Акционерите – 14.06.2022 г.