Покана за ОСА, което ще се проведе на 17.11.2022 г.

Покана за Общо събрание на акционерите