Протокол за отлагане на ОСА – 28.02.2023 г.

Протокол от Общо Събрание на Акционерите – 28.02.2023 г.