Протокол от ОСА

Протокол от Общо Събрание на Акционерите – 15.03.2023 г.