Покана за ОСА, което ще се проведе на 14.06.2023 г.

Покана за Общо събрание на акционерите