Покана за ОСА, което ще се проведе на 12.06.2024 г.

Покана за Общо събрание на акционерите