Протокол за отлагане на Общо Събрание на Акционерите – 12.06.2024 г.

Протокол от Общо Събрание на Акционерите – 12.06.2024 г.